Friday, November 8, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG TRẦN VĂN MÃO, ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/tieu-diem-nghi-truongphong-van-ong-tran-van-maodoan-dbqh-tinh-nghe-an/277868

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trường, Tiêu điểm, Đại biểu quốc hội, Phỏng vấn, Nghệ An