Monday, November 11, 2019

Báo KTNT: Nghệ An: Tỉnh Nghệ An có 2 tân Phó Chủ tịch

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII diễn ra sáng nay (11/11), ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT và ông Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/nghe-an-tinh-nghe-an-co-2-tan-pho-chu-tich-post31694.html

Sáng 11/11, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 78/78 phiếu. Theo đó, ông Hiếu (sinh năm 1967, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Ông Hiếu từng có thời gian làm Bí thư Huyện ủy Yên Thành rồi giữ chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Bùi Đình Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 76/78 phiếu. Ông Bùi Đình Long (SN 1966, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II. Ông Long từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Đinh Viết Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

Lưu Khuyên

Tìm kiếm:✨

  • Bùi Đình Long, Hoàng Nghĩa Hiếu, Huyện ủy Nam Đàn, Hưng Lĩnh, Diễn Hoa, HĐND tỉnh Nghệ An, Huyện ủy Yên Thành, XVII, Sở NN&PTNT Nghệ An, Sở NN&PTNT, Hưng Nguyên, UBND Tỉnh Nghệ An, Đinh Viết Hồng, Sở Y Tế Nghệ An, Diễn Châu, Nhiệm kỳ, Nghệ An, Bí thư, Chuyên khoa, Được bầu