Monday, November 11, 2019

Báo Dân Sinh: Nghệ An: Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 11/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17, kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã quyết định thông qua một số nghị quyết quan trọng và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/nghe-an-bau-bo-sung-2-pho-chu-tich-ubnd-tinh-20191111101740334.htm

Theo đó, với tỷ lệ số phiếu bầu 78/78, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (52 tuổi), quê xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) có trình độ Thạc sỹ Kỹ thuật, trình độ chính trị: Cao cấp.

Với tỷ lệ số phiếu bầu 76/78, ông Bùi Đình Long - Bí thư huyện ủy Nam Đàn (Nghệ An) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Đình Long (53 tuổi), xã Diễn Hoa (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) Trình có độ học vấn: Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp 2; trình độ chính trị: Cao cấp.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tiến hành xem xét, thảo luận 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Trong đó, có tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

HOÀNG MINH

Tìm kiếm:✨

  • Bùi Đình Long, Hoàng Nghĩa Hiếu, Huyện ủy Nam Đàn, Hưng Lĩnh, Diễn Hoa, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nhiệm kỳ, Nghệ An, Chuyên khoa, Bí thư, Kỳ họp, UBND Tỉnh Nghệ An, Thạc sĩ, Phó chủ tịch, Ủy ban nhân dân, Phiếu bầu, Tiến sĩ, Hoàng Minh, Học vấn