Wednesday, November 6, 2019

Báo CAND: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên thanh niên

Gần 500 đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và gần 100 học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Việt Đức đã được tập huấn, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Chương trình do BHXH tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/doi-song/tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt-cho-doan-vien-thanh-nien-568773/

Các đại biểu tham dự tập huấn đã được chuyên gia giới thiệu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và thực tế triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW tại tỉnh Nghệ An; những điểm mới trong Luật BHXH 2014.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn về BHXH, BHYT.

Nhiều nội dung quan trọng như chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khỏe; điều kiện, thủ tục hưởng các chế độ BHXH; đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; một số vấn đề liên quan mật thiết đến mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT của đối tượng là lao động tại các doanh nghiệp và học sinh, sinh viên…đã được đề cập đến trong chương trình.

Liên Anh

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết 28-NQ/TW, BHXH tỉnh Nghệ An, Luật BHXH 2014, BCH Trung ương Đảng, Tỉnh đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Đoàn viên, Phục hồi sức khỏe, Dưỡng sức, Thai sản, Mật thiết, Ốm đau, Tập huấn, Đến mức, Tuyên truyền, Phương thức, Tự nguyện, Nghệ An, Hưởng