Friday, November 1, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Nghệ An: Khẩn thiết di dời 14 hộ dân vùng sạt lở

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa có Thông báo về Kết luận của ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết hỗ trợ di dời các hộ dân bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/moi-truong/nghe-an-khan-thiet-di-doi-14-ho-dan-vung-sat-lo-tintuc451200

Tại buổi làm việc về xem xét, giải quyết hỗ trợ di dời các hộ dân bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng (huyện Tương Dương), ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc di dời 14 hộ dân tại bản Xiêng Hương là rất cần thiết và yêu cầu khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trước mùa mưa bão năm 2019.

Để có kinh phí thực hiện di dời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh cân đối nguồn dự phòng của Quỹ và các quy định hiện hành của Nhà nước, tham mưu bố trí kinh phí, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và UBND tỉnh. Sở Tài chính cân đối từ nguồn ngân sách của tỉnh, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để quyết định. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ từ các nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý. Sở Công thương chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung trên, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Điền Bắc

Tìm kiếm:✨

  • Bản Xiêng Hương, Xá Lượng, Lê Ngọc Hoa, Khẩn thiết, PCTT&TKCN, UBND Tỉnh Nghệ An, Tương Dương, Sở Công thương, Di dời, Sạt lở, Kinh phí thực hiện, Ban chỉ huy, Hộ dân, Mưa bão, Tham mưu, Mặt trận tổ quốc việt nam, Nghệ An, Đôn đốc, Buổi làm việc, Cân đối