Saturday, October 12, 2019

Báo VNEWS: Nghệ An khó xử lý xe tải trọng lớn mang biển số Lào

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nghe-an-kho-xu-ly-xe-tai-trong-lon-mang-bien-so-lao

Tìm kiếm:✨

  • Tải trọng, Lào, Biển số, Nghệ An, Xử lý