Friday, October 4, 2019

Báo VNEWS: Nghệ An khó khăn trong phòng chống Dịch tả lợn châu Phi

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nghe-an-kho-khan-trong-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả lợn châu Phi, Phòng chống, Nghệ An, Khó khăn