Tuesday, October 1, 2019

Báo VNEWS: Nghệ An đình chỉ 25 bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nghe-an-dinh-chi-25-bai-tap-ket-kinh-doanh-cat-soi-trai-phep

Tìm kiếm:✨

  • Tập kết, Đình chỉ, Trái phép, Nghệ An, Kinh doanh