Wednesday, October 9, 2019

Báo Nhân Dân: Hơn 8.000 hộ nghèo Nghệ An cần sửa chữa, làm mới nhà ở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Võ Thị Minh Sinh cho biết, qua tổng rà soát, hiện cả tỉnh có hơn 8.000 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, trong đó hơn 50% hộ nghèo tập trung ở khu vực miền núi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41834102-hon-8-000-ho-ngheo-nghe-an-can-sua-chua-lam-moi-nha-o.html

Lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hai hộ nghèo ở xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông).

Đây là lần đầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Nghệ An tổng rà soát hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa, làm nhà ở. Qua rà soát, có khoảng 8.160 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; trong đó, hơn 50% hộ nghèo có nhu cầu nhà ở tập trung ở khu vực miền núi. Sau rà soát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy các phương án, cách thức, lộ trình vận động nguồn lực để hỗ trợ.

Theo đó, trước mắt tập trung kêu gọi, vận động các nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức, công chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ưu tiên hỗ trợ xây mới 1.200 căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo thuộc diện có công với cách mạng, già cả neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ nghèo mất khả năng lao động… ngay trong tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2019” cuối năm 2019.

Trong chín tháng đầu năm 2019, thông qua cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã kêu gọi được gần 24,3 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa 410 nhà “Đại đoàn kết”.

THÀNH CHÂU - Ảnh: TƯỜNG VY

Tìm kiếm:✨

  • Võ Thị Minh Sinh, Thạch Ngàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Làm mới, Đại đoàn kết, Già cả, Hộ nghèo, Xây mới, Ban thường trực, Công nhân viên chức, Con Cuông, Neo đơn, Người nghèo, Miền núi, Nhà hảo tâm, Cuộc vận động, Mồ côi, Sửa chữa, Nhà ở, Nghệ An