Saturday, October 5, 2019

Báo Nghệ An: Xi măng Vicem Hoàng Mai chiếm hơn 40% thị phần tại Nghệ An

9 tháng đầu năm 2019, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai sản xuất và tiêu thụ hơn 1,4 triệu tấn sản phẩm. Đặc biệt, từ ngày 4/10/2019, Công ty thay đổi Maket vỏ bao đối với tất cả các chủng loại xi măng bao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/xi-mang-vicem-hoang-mai-chiem-hon-40-thi-phan-tai-nghe-an-255153.html

Kiểm tra chất lượng xi măng bao trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thị trường tiêu thụ của xi măng Vicem Hoàng Mai trải dài khắp 3 miền, trong đó tại thị trường có hiệu quả (khu vực Bắc Trung Bộ) chiếm thị phần lớn, đặc biệt là tại thị trường Nghệ An sản phẩm xi măng Vicem Hoàng Mai chiếm thị phần trên 40%.

Vỏ bao mới sản phẩm xi măng PCB40 đầu tiên tại máy đóng bao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành liên quan và của khách hàng, cùng với đó là sự năng động của doanh nghiệp trong việc ban hành chính sách bán hàng phù hợp... nên phát triển tốt thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Kết quả đó tạo động lực mạnh mẽ để xi măng Vicem Hoàng Mai quyết tâm vượt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hơn 2 triệu tấn sản phẩm của năm 2019.

Sản phẩm xi măng vỏ bao mới trên hệ thống băng tải tự động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhằm tăng thêm giá trị cho khách hàng và cộng đồng, Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) chủ trương thay đổi vỏ bao, hướng đến Vicem phát triển bền vững, vì một môi trường xanh, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu thân thiện với khách hàng. Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay đổi Maket vỏ bao đối với tất cả các chủng loại xi măng bao (từ ngày 4/9/2019).

Những tấn hàng xi măng vỏ bao mới được vận chuyển đến khách hàng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Loại vỏ bao mới của Vicem Hoàng Mai vừa đảm bảo chất lượng tốt, mang đến cho khách hàng nhiều tiện lợi và sản phẩm thân thiện môi trường. Đặc biệt là giúp cho khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu sản phẩm Vicem trên thị trường xi măng hiện nay.

Vĩnh Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • VICEM, VICEM Hoàng Mai, Maket, PCB40, Xi măng, Băng tải, Đóng bao, Chủng loại, Thị phần, Vượt kế hoạch, Kiểm tra chất lượng, Sự quan tâm, Nhận diện, Nghệ An, Bắc Trung Bộ Việt Nam, Chất lượng tốt, Tiêu thụ, Dây chuyền, Thân thiện, Tiện lợi