Friday, October 25, 2019

Báo Nghệ An: Nghệ An không còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm xây dựng NTM, Nghệ An đã có 225 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đặc biệt không còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/infographics-nghe-an-khong-con-no-dong-xay-dung-nong-thon-moi-256232.html

Châu Lan - Lâm Tùng

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Nợ đọng, Xây dựng cơ bản, Nông thôn, Chuẩn, Nghệ An, Công nhận, Ủy ban nhân dân