Tuesday, October 8, 2019

Báo Nghệ An: Nghệ An chuyển 69 đơn vị ngành nông nghiệp về UBND cấp huyện quản lý trong quý IV/2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu ngay trong quý IV/2019 sẽ chuyển giao các Trạm: chăn nuôi và thú y; trồng trọt và bảo vệ thực vật; khuyến nông; ban phát triển nông thôn miền núi trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND cấp huyện quản lý để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/nghe-an-chuyen-69-don-vi-nganh-nong-nghiep-ve-ubnd-cap-huyen-quan-ly-trong-quy-iv-2019-255293.html

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo số 1943-TB/TU, ngày 4/10/2019 về việc chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND cấp huyện quản lý.

Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Anh Sơn hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà cho nông dân. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Theo đó, trong quý IV/2019 sẽ chuyển giao các trạm chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông, ban phát triển nông thôn miền núi trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND cấp huyện quản lý để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện.

HIện nay Nghệ An có 69 đơn vị gồm: 21 trạm chăn nuôi và thú y, 21 trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, 21 trạm khuyến nông và 6 ban phát triển nông thôn miền núi.

Tổng số viên chức, hợp đồng lao động của tất cả các đơn vị trên là 369 người, trong đó: 308 viên chức, 10 hợp đồng thu hút, 51 hợp đồng tự trang trải.

Sau sáp nhập sẽ giảm được 48 đơn vị cấp trạm, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế, giảm số lượng cấp phó, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bá Tài

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết Trung ương 6, Khuyến nông, XII, Thú y, Cấp huyện, Trồng trọt, Thực vật, Nuôi gà, Chăn nuôi, Miền núi, Tinh gọn, Chuyển giao, Hợp đồng lao động, Trực thuộc, Tỉnh ủy, Viên chức, Nông thôn, Nghệ An, Trang trải, Nông nghiệp