Wednesday, October 9, 2019

Báo CAĐN: Tập huấn đảm bảo ANTT thực hiện chương trình Nông thôn mới 2019

Nghệ An- CA tỉnh Nghệ An ngày 8-10 tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn một số chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_213958_tap-huan-dam-bao-antt-thuc-hien-chuong-trinh-nong-thon-moi-2019.aspx

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Nghệ An- CA tỉnh Nghệ An ngày 8-10 tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn một số chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2019. Tham dự lớp tập huấn là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng CAX và cán bộ phụ trách chuyên đề NTM của 40 xã thuộc 12 huyện đăng ký cam kết về đích NTM trong năm 2019.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 2 ngày. Theo đó, các học viên sẽ được lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CA tỉnh cung cấp, trang bị các kiến thức cơ bản về các nội dung liên quan đến việc thực hiện tiêu chí 19.2. Qua đó giúp cho cán bộ cốt cán cơ sở nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin về công tác đảm bảo ANTT để chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời có các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa bàn cơ sở trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất.

N.A

Tìm kiếm:✨

  • NTM, CA tỉnh Nghệ An, CAX, Lễ khai giảng, Nông thôn, Cốt cán, An ninh trật tự, Phòng nghiệp vụ, Kiến thức cơ bản, Tập huấn, Chuyên đề, Tiêu chí, Đạt kết quả, Về đích, Học viên, Đoàn thể, Nghệ An, Cao nhất, Trật tự, Khai mạc