Tuesday, September 10, 2019

Báo Người Lao Động : Có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tại địa phương khác?

Nguyễn Thu Hà (tỉnh Nghệ An) hỏi: Tôi làm việc ở tỉnh Bình Dương, vì điều kiện gia đình nên chấm dứt HĐLĐ về quê, chưa kịp thực hiện thủ tục đăng ký thất nghiệp. Vậy tôi có thể đăng ký thất nghiệp tại quê không? Thời gian là bao nhiêu lâu?.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/co-the-nhan-tro-cap-that-nghiep-tai-dia-phuong-khac-20190909211403117.htm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định tại điều 16 nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Như vậy, trường hợp của chị Hà nếu đủ điều kiện hưởng TCTN thì thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động - thương binh và xã hội địa phương nơi chị có nhu cầu nhận TCTN theo quy định nêu trên.

Tìm kiếm:✨

  • NLĐ, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Luật Việc làm, Nguyễn Thu Hà, Hợp đồng lao động, Thất nghiệp, Trợ cấp, Thương binh và Xã hội, Chưa kịp, Bộ Lao động, Về quê, Nộp hồ sơ, Bình Dương, Thương binh, Chấm dứt, Thi hành, Bảo hiểm, Hưởng, Thời hạn, Nghệ An