Thursday, September 12, 2019

Báo Nghệ An: Danh sách các đại biểu Nghệ An dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chiều 12/9, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 thông qua 42 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/danh-sach-cac-dai-bieu-nghe-an-du-dai-hoi-toan-quoc-cac-dan-toc-thieu-so-viet-nam-253684.html

Phước Anh

Tìm kiếm:✨

  • III, Đại hội đại biểu, Dân tộc thiểu số, Đại hội, Nghệ An, Đại biểu, Toàn quốc, Danh sách