Thursday, September 5, 2019

Báo Kiểm Sát: VKSND tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng kế toán

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 06/9/2019 đến ngày 07/10/2019; người trúng tuyển sẽ làm công tác Kế toán tại VKSND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Đào tạo - Thi cử, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiểm Sát, nguồn bài: https://kiemsat.vn/vksnd-tinh-nghe-an-thong-bao-tuyen-dung-ke-toan-54345.html

Thùy Linh

Tìm kiếm:✨

  • VKSND tỉnh Nghệ An, Thông báo tuyển dụng, Kế toán, Trúng tuyển, Sẽ làm, Nghệ An, Tiếp nhận, Hồ sơ, Công tác