Monday, November 11, 2019

Báo Dân Sinh: Nghệ An: Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Báo DĐDN: Nghệ An bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Báo VietnamNet: Nghệ An bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch tỉnh

Báo Chính Phủ: Bầu bổ sung Phó Bí thư, Phó Chủ tịch 3 tỉnh

Báo VietnamPlus: Nghệ An bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Báo Dân Sinh: Nghệ An: Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Báo SGGP: Nghệ An bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Báo KTNT: Nghệ An có 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh

Báo BizLIVE: Nghệ An có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Báo Nghệ An: Nghệ An: Đóng điện thành công máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Hoàng Mai

Báo Vietnam Finance: Nghệ An bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh